หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม
แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในอาคารคลังสินค้า 1 และ 2 และอาคารโรงงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการจ่ายปันผล

หนังสือเชิญประชุมของกองทุนรวม WHAPF ครั้งที่ 1/2560 view 16.7 MB.
view 8.61 MB.
งบการเงินรายปี 2560 view 730 KB.