หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร !!

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กสิกรไทย จำกัด 190,091,311 20.2427%
2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 140,859,000 15.0000%
3 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(PI-NON-PHYSICAL)
116,133,358 12.3670%
4 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 78,907,700 8.4028%
5 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 44,067,321 4.6927%
6 บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 40,319,140 4.2936%
7 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 28,929,800 3.0807%
8 บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 24,177,900 2.5747%
9 ธนาคารออมสิน 20,407,000 2.1731%
10 กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 17,736,432 1.8887%